REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Stowarzyszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent” Poznań zwany w dalszej części Regulaminu Klubem działa na podstawie statutu Klubu oraz regulaminu.

2. Warunki przyjęcia do Klubu:

a) wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej,

b) dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi wykonanymi przez lekarza sportowego

Rozdział II. CELE DZIAŁALNOŚCI KLUBU.

1. Propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży.

2. Tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu oraz do stałego podnoszenia ich poziomu sportowego.

3. Prowadzenie szkolenia wyczynowego i rekreacyjnego zawodników Klubu.

4. Organizowanie obozów sportowych i zgrupowań dla zawodników. .

Rozdział III. SKŁADKI KLUBOWE.

1. Opłaty za treningi są ustalane na :

100 zł /miesięcznie trzy razy w tygodniu zajęcia w swoich grupach wiekowych

2. Wniesienia opłat za szkolenie dokonujemy przelewem na konto klubowe.

3. Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc. .

4. Opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach.

5. W przypadku długotrwałej kontuzji, choroby lub przypadków losowych skutkującej dłuższą nieobecnością na treningach Klub może odstąpić od pobierania opłaty za szkolenie za okres nieobecności po złożeniu pisemnego wyjaśnienia wraz ze zwolnieniem lekarskim .

6. Zaleganie we wpłatach składek klubowych skutkuje brakiem możliwości udziału w treningach oraz zastosowaniem przepisów kodeksu prawa cywilnego

Rozdział IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.

a) Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych,

b) Wniesienie składki klubowej do 10-go każdego miesiąca,

c) Posiadanie odpowiedniego stroju sportowego,

d) Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w zajęciach prowadzonych przez UKS Talent Poznań.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości